SCHIEDEL SERVIS

Záväzná objednávka na dodávku komínového systému Schiedel vrátane montáže v zmysle všeobecných zmluvných podmienok SCHIEDEL SERVIS

Schiedel

Schiedel Slovensko spol. s r.o.
Zamarovská 177
911 05 Zamarovce
tel.: 032/ 746 00 11
fax.: 032/ 746 00 15
e-mail: mail@schiedel.sk
Obchodný partner - sprostredkovateľ
    

1. OBJEDNÁVATEĽ:
Stavebná firma (Právnická osoba)   Koncový zákazník(fyzická osoba)


Zmluvný certifikovaný montážny
partner firmy Schiedel:
Dodávka a montáž komínového systému Schiedel podľa rozpisu materiálu v cenovej ponuke

zo dňa vypracoval


Uvedená cena platí pri dodržaní platobnej podmienky podľa bodu 5.


5. Platobné podmienky:
platba predom v zmysle všeobecných podmienok akcie SCHIEDEL SERVIS

6. Iné dojednania:podpis podpis